İlke ve Değerlerimiz

İlke ve Değerlerimiz

Paydaşlarla İletişim

Grup şirketlerimizin ve sahip olunan markalarımızın toplum nezdinde itibarına zarar vermeyecek şekilde temsil etmek ve itibarını arttırmak,

 

Yasalara Uyum ve Hukuki İşlemler

Faaliyet gösterilen ve yeni girilecek ülkelerdeki ilgili tüm yasa, kural ve düzenlemelere Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelere uygun hareket etmeyi ilke edinmek,

 

Müşteri İlişkileri

Müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak,

Kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak ve istikrarlı politikalar izlemek,

Müşteriler ile ilişkilerde nezaket kuralları çerçevesinde profesyonel ve adil olmak,

Müşterilere ait kişisel bilgileri ve gizliliğini ilgili yasalara uygun şekilde korumak,

 

Tedarikçi İlişkileri

Çalışılacak tedarikçileri titizlikle ve özenle seçmek, etik veya yasal olmayan edinimlerde bulunmadıklarının tespitini sağlamak, ilgili uygulama prensipleri doğrultusunda gerekli incelemeleri ve tespitleri yapmak, yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, insan haklarına saygılı davranmalarını, iş ahlakı ve yolsuzlukla mücadele prensiplerine uygun davranmalarını teşvik etmek,

 

Rakip ve Rekabet İlişkileri

Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmamak. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak.