FARBEN kurulduğu günden bu yana gelişen teknolojinin içinde olmak, üretim ve uygulamada çağı yakalamak amacıyla AR-GE mantığı ile hareket etmiş ve bu departmanını oluşturmuş bir sanayi kuruluşudur.

AR-GE çalışmalarını, uluslararası AR-GE tecrübesine sahip teknik personelleri ile yürütmektedir. Ayrıca çalışmalarında, üniversiteler ve gelişmiş AR-GE departmanlarına sahip yurt içi ve yurt dışındaki firmaların, teknik olanaklarını ve bilgi akışını da kullanmaktadır. 

FARBEN, AR-GE çalışmalarında;

Ürün kalitesini standartlaştırmak için uygulanabilir metodlar geliştirmek,

Alternatif ham madde geliştirmek,

Maliyet düşürmek,

Problem çözmek,

Mevcut ürünlerin üretimlerinde kaliteyi artırmak,

Hizmet verilen sektörlere uygulama kolaylıkları sağlamak,

Pazar etütleri yaparak ve pazarın talepleri doğrultusunda yeni alanlar bularak, çevre ve insan sağlığına uyumlu

ürünler geliştirmek gibi,

tamamen müşteri odaklı hizmetleri amaçlamaktadır.

AR-GE LABORATUVAR İMKANLARI

Grubumuz, AR-GE faaliyetlerini, 3 ayrı laboratuvar ortamında gerçekleştirmektedir:

  • KİMYA LABORATUVARI : Ürün geliştirme ve stabilite çalışmaları...
  • ENSTRÜMANTAL ANALİZ LABORATUVARI : Organik kimyasalların, cihazlarla incelenmesi çalışmaları... 
  • KALİTE KONTROL LABORATUVARI : Ambalaj, ürün, ara mamul ve hammaddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin daima kontrol altında tutulması çalışmaları... 

 

ENSTRÜMANTAL ANALİZ LABORATUARI CİHAZ İMKANLARI

Kütle spektrofotometreli gaz kromotografisi cihazı

UV/VIS/NIR Spektrofotometre cihazı

İyon kromotografi cihazı

Yüksek basınçlı sıvı kromotografi cihazı (HPLC)

Fourier Transform Infrared Cihazı (FTIR)

Fiber Friction Meter cihazı

Falex Four Ball test cihazı

Bilgisayarlı renk ölçümü cihazı

Bakır korozyon test cihazı

Klor-Sülfür tayin cihazı